BLOGGER TEMPLATES AND Gaia Layouts »

maandag 26 december 2011

A Hello Kitty Xmas / Mijn Hello Kitty Kerst

First christmasday is traditionaly a day for our own little family 
( In Holland we have the 1st Christmas day, and dec 26th is the second Christmas day) 
It's a stay at home day with christmas breakfast, boardgames, christmas songs on the radio, a wonderful, simple christmas dinner and lots of presents =^-^=
Voor ons is eerste kerstdag traditioneel een familiedag voor onszelf.
Het is een lekker thuis-blijven dag met kerstontbijt, gezelschapsspelletjes, kerstliedjes en een heerlijk, maar simpel kerstdinner (gourmet). En natuurlijk veel cadeautjes =^-^= 

The day before Noortje (my daughter) and I baked Christmas cookies....
De dag voor kerst hebben Noortje (mijn dochter) en ik kerstkransjes gebakken.....


Unfortunately...they ...eh...well, we burned them!! T-T
helaas....zijn ze...eh...nou ja, helemaal verkoold!! T-T 

We tried serving them this way...but no one wanted to try one....o-0
We hebben nog geprobeerd om ze zo te serveren....maar niemand wilde er eentje proberen o-0
But we didn't give up and baked another bactch. They tasted great! ^-^
Maar we gaven niet zo snel op, en bakte er nog een aantal. Die smaakte heerlijk! ^-^

We used to celebrate "Sinterklaas" wich is at december 5th. and mostly for children!
But a few years ago we decided to celebrate Sinterklaas with just a few little gifts (and a special boardgame) and some "pepernoten"(Sinterklaas candy).
And to put the real presents under the christmas tree.
Normaal vierden we altijd Sinterklaas. Maar een paar jaar geleden besloten we om op 5 december alleen een speciaal zelf bedacht Sinterklaas-ganzenbordspel met wat kleine cadeautjes en pepernoten te spelen.

I bought some presents for everyone and my hubby bought presents for me from my "Amazon" wishlist ^-^
We also bought a present for eachother.
So you can imagine that there were a lot of christmas presents under our tree!
Ik heb voor iedereen cadeautjes gekocht en mijn geliefde heeft voor mij cadeautjes van mijn "Amazon" wenslijst besteld.
We hebben ook ieder voor elkaar nog een cadeautje gekocht, dus je snapt wel dat er heel veel kerstcadeautjes onder de boom lagen!

We had put them under the tree about a week ago....and just couldn't wait to see if there would be some Kittylicious gifts for me    =^-^=
We hadden ze er ongeveer een week geleden onder gelegd....en ik kon haast niet wachten om te zien of er ook wat Kitty-tastische cadeautjes voor mij bij zaten =^-^=

Yesterday evening, after a wonderful christmas day with the family, we finally unwrapped them !!
And WOW! I got lots of present....and all of them Hello Kitty =^-^=
They know me so well!!!
Here's me being all excited about my Kitty goodies!!
Gisteravond, na een heerlijk gezellige kerstdag met de familie, mochten we ze eindelijk open maken!!
En WOW!! Ik kreeg heel veel cadeautjes....en allemaal van Hello Kitty =^-^= 
Wat kennen ze me toch goed!!
Hier ben ik...helemaal door het dolle, vanwege mijn Hello Kitty spulletjes!!


I hope you all had a wonderful Christmas too!
Ik hoop dat jullie allemaal ook een heerlijke kerst hebben gehad!
HKgreetings from Holland
HKgroetjes uit Holland
Karinkitty

maandag 19 december 2011

Hello Kitty Haul

Last week I went on a shopping spree with my kids in Alkmaar.
We went to V&D, the best shop for Hello Kitty goodies in the area.
And ofcourse I bought way to much....but I can't help it...it's al just too cute!!! ^-^
Here's my Hello Kitty Haul:
Vorige week ben ik met de kinders wezen shoppen in Alkmaar.
We zijn naar V&D geweest, omdat zij toch wel het meeste hebben.
En natuurlijk heb ik veel te veel gekocht...maar t is niet mijn fout...t is allemaal gewoon veel te cute!!! ^-^
Hier is mijn Hello Kitty buit:

I did not have a floormat yet, and I just love this cute Kitty chan.
Ik heb nog geen vloerkleedje, en deze Kitty chan is gewoon te lief!
 *
I'm going to take lots of Hello Kitty pictures and put them all in these flipover albums
Ik ga heel veel Hello Kitty foto's maken, en dan stop ik ze allemaal in deze foto albumpjes
*
Would you believe it! A Kitty chan bubble maker.......
Wil je het geloven?! Een Hello Kitty bellenblaas.......
 Actualy I think Kitty chan looks a little creepy when you open her..er..face...
to make bubbles....o-0
Eigenlijk vind ik dat Kitty chan er wel een beetje eng uitziet als je haar...eh...gezicht open doet om bellen te blazen....o-0
 *
This next one was really a necessity....I needed it for in my purse!
No realy!
Deze volgende had ik echt nodig........ik had er juist een nodig voor in mijn tas!
Nee, echt!

I also NEEDED this pen
Deze pen had ik ook echt NODIG

and ofcourse this purse
En dit portemoneetje ook

Again (see my last post)...no money left to put in the coin purse T-T
En weer (zie mijn vorige post)...geen geld over om in het portemonneetje te doen T-T

HKgreetings from Holland
HK groetjes uit Holland
Karinkitty

vrijdag 9 december 2011

Cute Hello Kitty purses


The first Hello Kitty gift ever was a little coin-purse.
Het eerste Hello Kitty product was een klein portemonneetje.


 And ever since I've been purchasing Hello Kitty kawaii stuff, these little coin-purses have been my favorite!
I just can't seem to just pass them by in the store =^-^=
I guess I always really "need" it when I see one.
So by now I have about 50 cute coin-purses.
And from the day that I decided to be a HelloKitty-collector....I realy had a real good reason to buy them
^-^
En vanaf het begin dat ik HKspulletjes kocht, waren de portemoneetjes mijn favoriet!
Ik kan ze gewoonweg niet laten liggen in de winkel =^-^=
Ik heb ze echt altijd "nodig" Als ik er eentje zie.
Dus nu heb ik meer dan 50 portemoneetjes...
En vanaf het moment dat ik HK "echt" veramel...heb ik geen reden meer om ze te laten liggen ^-^


So here are some of my favorites:
Hier zijn een paar van mijn favorieten:  My all time favorite. Mijn allerliefste: Kawaii Neh?  =^-^=

Aren't they just super cute??
And they stay very new and clean, because I can't really use them.....
since I never heave any money to put in them....
It's already spent on other  HK cutness o_0

Zijn ze niet helemaal super-schattig??
En ze blijven ook helemaal mooi en netjes, omdat ik ze niet echt kan gebruiken...
Ik heb nooit muntjes om er in te stoppen....
Dat is allang uitgeeven aan Hello Kitty spulletjes o_0HKgreetings from Holland,
HKgroetjes uit Holland,
Karinkitty


woensdag 7 december 2011

My first Hello Kitty Holland post

Hello Hello Kitty lovers,

 My name is KarinKitty and I live in the Netherlands.
I've been collecting Hello Kitty fun merchandice for at least 10 years!
But I did not know it back then......
I just never could resist buying these cute HKthings...=^-^=
I especially love the stationary and little purses
(....and keychains...and phonestraps.....)
Over the years I've bought a lot of HK merchandise.....
but I never put them all in one place..so it didn't look or feel like a collection.
So when there was a Hello Kitty exhibition at the Sieboldhuis in Leiden......I just had to go there.
My daughter and husband went with me....so they witnessed my 
"Im'- now -officially - a -Hello Kitty - collector" moment!

When I saw all that cute HKstuff , 
I started thinking that I have got lots and lots ok Kitty stuff at home.
And then it hit me; "I guess I've been a HKcollector for some years now!
Wow!
I like that!!"


Mijn naam is Karin.
Ik verzamel al zeker 10 jaar Hello Kitty spulletjes....alleen wist ik dat toen nog niet!
Ik kon de cute spulletjes gewoonweg niet weerstaan.
Ik ben helemaal weg van briefpapier, pennetjes, gummetjes enz.
En bv kleine portemoneetjes...en sleutelhangers..en telefoonhangertjes en....
In de afgelopen jaren had ik al heel wat HK spulletjes verzameld.
Maar ik had ze nog niet op één plek bijelkaar gezet...dus het voelde niet als een verzameling .

En toen was er de HK tentoonstelling in het Sieboldhuis in Leiden.
En daar moets ik natuurlijk naar toe.
Mijn man en dochter waren mee...en dus waren zij getuigen van mijn "Ik-ben-nu-officieel-een-Hello Kitty-verzamelaar" moment!
Toen ik al dat cute Hello Kitty spul zag, bedacht ik me dat ik toch ook wel een heleboel spulletjes al thuis had...En toen viel het muntje: ïk geloof dat ik eigenlijk al jaren Hello kitty verzamelaar ben!
Wow, da's geweldig!
---------------- 

So now I've put all my other collections (and that's a lot, cause I collect collections) in boxes, to make room for my HK stuff.
Last week I started taking pictures of everything...
So that's why I thought of this blog. Every now and then I will post some pictures of my HKcollection.

These are the first two items I bought since I became an official HKcollector:

Dus nu heb ik al mijn andere verzamelingen (en ik verzamelde verzamelingen...) in dozen gedaan om ruimte te maken voor mijn HK spulletjes.
Vorige week ben ik begonnen met mijn verzameling te fotograferen...
En zo kwam ik op het idee voor dit blog.  Ik zal steeds als ik weer wat nieuws heb de foto's op dit blog zetten...zodat jullie mee kunnen genieten.
Hieronder zie je mijn eerst HK spulletjes die ik als officiele Hello Kitty verzamelaar heb gekocht
---------------------

 
The Sieboldhouse Hello Kitty from Leiden - The Netherlands
De Sieboldhuis Hello Kitty uit Leiden


and the Sieboldhouse mug.
En de Sieboldhuis mok.

I hope you'll come back and see all the fun stuff I've collected and will collect in years to come.
Ik hoop dat je nog eens vaker op mijn blog komt kijken naar mijn Hello Kitty aanwinsten. 


HKgreetings from Holland,
HKgroetjes uit Holland
Karinkitty